Duurzaamheid als focus

CO2-Prestatieladder
Wij van de AVZ-Group vinden duurzaamheid belangrijk, daarom werken we nu met de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat we jaarlijks worden getoetst op onze ambities, verlaging van CO2-uitstoot en continue op zoek zijn naar verbetering.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Ons energiebeleid
In 2021 is de AVZ-Group begonnen met het in kaart brengen van de CO2-footprint met als achterliggend doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. In dit bericht komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2021
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er doelstellingen worden opgesteld om vastgestelde reductie hoeveelheden te behalen. Zo is in het jaar 2021 in totaal voor 940,1 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 526,7 ton in scope 1 en 403 ton in scope 2.

Scope 1OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Gasverbruik - vastgoed179.851m31,884333,8
Diesel - wagenpark30.484liter3,26299,4
Benzine - wagenpark31.751liter2,78488,4
Totaal scope 1   526,7
Scope 2OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Elektriciteitsverbruik - vastgoed (grijze stroom)708.773kWh0,556394,1
Elektriciteitsverbruik - wagenpark (grijze stroom)16.069kWh0,5568,9
Totaal scope 2    403,0
Business travelOmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Zakelijke vervoer - gedeclareerde kilometers (we-we)25.575km0,1955,0
OV - trein754km0,150,01
Vliegreizen < 7006.793km0,2972,0
Vliegreizen 700 - 250016.763km0,2003,4
Totaal travel   10,4
Totale CO2-footprint (scope 1, 2 & bt)940,1

Scope 1 en 2 doelstellingen
De AVZ-Group wil in 2025 ten opzichte van 2021 49% minder CO2 uitstoten. Deze doelstelling is gerelateerd aan de behaalde omzet en fte.

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2025 als volgt:
• Scope 1: 8% reductie in 2025 ten opzichte van 2021
• Scope 2: 100% reductie in 2025 ten opzichte van 2021

Belangrijkste CO2-Maatregelen
Vanaf 2021 hebben wij als doel om te investeren in de volgende maatregelen:
• Overstap naar groener gas
• Installeren van slimme thermostaatknoppen
• Gasheaters vervangen
• Verlies van warmte tegengaan in hallen
• Overstap naar 100 % Nederlandse groene stroom
• LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting
• Nood/vluchtweg-verlichting (TL) vervangen voor LED
• Plaatsen van zonnepanelen
• Inkoopbeleid schrijven voor het wagenpark
• Minimaal hybride of elektrische auto's bij vervanging
• Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's
• Toepassen van biodiesel uit afgewerkte oliën
• Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto
• Driemaandelijkse controle bandenspanning
• Toepassen van video en-of teleconferencing
• Introduceren van fietsplan
• Toolbox en/of presentatie CO2 beleid

Individuele bijdrage
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! 

Meer informatie over de CO₂-prestatieladder vindt u op www.skao.nl.