Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B.V. Aluminium Verkoop Zuid (A.V.Z.) gevestigd te Best aan de Kanaaldijk 11, Nederland.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17023736